Catholic Herald logo
Menu
Pope Francis thanked the religious for their 'testimony' (AP)

Pope praises ‘spirit of faith’ of religious orders