Catholic Herald logo

Father Mykhailo Milchakovskyi described the atmosphere as tense